Autor: Jan Wąsicki

Ziemie polskie pod zaborem pruskim - Fragmenty dziejów

Cena: 100,00 zł

Spis treści:

 • Przedmowa, s. 5
 • Pruska literatura urzędnicza z końca XVIII i początku XIX wieku, opisująca ziemie polskie zaboru pruskiego, s. 9
 • Wpływ zaboru ziem polskich na reformy ustrojowe w Prusach do roku 1806, s. 23
 • W sprawie Prus Południowych, s. 37
 • Rozdawnictwo dóbr ziemskich w Prusach Południowych w latach 1796-1797, s. 57
 • Towarzystwo Ekonomiczne Międzyrzeckie w Prusach Południowych w 1802 roku, s. 71
 • Kolonizacja niemiecka w okresie Prus Południowych 1793-1806, s. 87
 • Przyczynek do dziejów walki klasowej "olędrów” wsi Chmielinka w latach 1793-1806, s. 129
 • Wprowadzenie pruskiego prawa krajowego na ziemiach polskich, s. 139
 • Pruskie zbiory praw – Corpus Constitutionum i Novum Corpus Constuitutionum, s. 175
 • Stosunek państwa pruskiego do ludności polskiej w okresie od 1795 do 1918 roku, s. 187
 • Problematyka polsko-niemiecka i polskich ziem zachodnich w badaniach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 195

Książka z dedykacją Autora

 

Wydawnictwo:

Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Rok wydania:

Zielona Góra 1978

Liczba stron:

223

Oprawa:

miękka

Stan:

dobry + (książka używana, kompletna, zwarta, czysta, papier pożółkły)

ISBN:

brak

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem